Έγγραφα Υπουργείου

 

DOWNLOAD

1. Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Θετικών Μαθημάτων της Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων και

    Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2010 2011

 

2. Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων, των Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και

    Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 201011.

 

3. Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2009-2010

 

4. Διαδικασία ορισμού των Υπευθύνων Σχ. Εργ. Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) κατά το σχολικό έτος 2009-2010

 

5. Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04

 

6. Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γυμνάσια κατά το σχολικό έτος 2009-2010

 

7. Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια κατά το σχολικό έτος 2009-2010

 

8. Εργ. διδασκαλία των Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Γεν. Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ κατά το σχολικό έτος 2009-2010